MAXIS PRODUCTS CO., LTD.
โทร 081 407 6616, 089 496 6365, 098-5525419 Line ID : sompop29WeChat ID : maxiswood
  • th
  • TERMS & WARRANTY
  • TERMS & WARRANTY
  • TERMS & WARRANTY
  • TERMS & WARRANTY

TERMS & WARRANTY


TERMS & WARRANTY

 

ไม้เทียม

 

งานไม้สังเคราะห์ หรือไม้เทียม แม็กซิส วู้ด สำหรับงานสถาปัตยกรรม

 

หมวดที่ 1 ส่วนประกอบ และคุณสมบัติ

maxiswood ผลิตจากเศษวัสดุไม้จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หรือโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง โดยนำเศษไม้ดังกล่าว นำมาป่นละเอียดจนเป็นผงไม้ ใช้ในสัดส่วน 70% หลังจากนั้นนำมาผสมเข้ากับ PVC (poly vinyl chloride) 24% และส่วนผสมอื่นๆ เช่น แม่สี อีก 6% หลังจากนั้นนำมาฉีดขึ้นรูปตามรูปร่างได้ หลากหลาย ตามรูปแบบของแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้

โดยกรรมวิธีการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย และเทคนิคพิเศษในการผสมเม็ดสี 4-10เม็ดสี ทำให้ maxiswood สามารถผลิตออกให้มีลวดลายในเนื้อวัสดุที่ไกล้เคียงไม้จากธรรมชาติ และสามารถผลิตเฉดสีได้ มากกว่า 20 สี โดยแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันเสมือนไม้จริง ดังนั้น maxiswood จึงมีคุณสมบัติเสมือนไม้ แต่กันปลวก มอด แมลงกัดกิน ไม่มีสารพิษต่อรางกาย มีน้ำหนัก เบา และไม่ลามไฟ ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร โดยแผ่นจะหดตัว และมีการขยายตัวเล็กน้อย ประมาณ 0.5% เมื่อถูกความร้อนจากแสงแดดเมื่อใช้งานภายนอก และยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัด เจาะ ไส ยึดด้วยสกรู หรือตะปูลม และด้วยอุปกรณ์งานไม้ต่างๆได้เหมือนไม้จริง

 

หมวดที่ 2 การกองเก็บ

การกองเก็บ ควรวางในที่ราบได้ระดับ และเก็บในที่ ร่ม หรือภายในอาคาร โดยกองเก็บสูงไม่เกิน 6 กล่อง และ หากต้องกองเก็บภายนอกอาคาร ควรมีวัสดุปกคลุม เช่น ผ้าใบกันน้ำ เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน

 

หมวดที่ 3 การติดตั้ง

เนื่องจาก maxiswood เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเลียนแบบไม้จริง ดังนั้น ไม้แต่ละชิ้นจะมีสีและลวดลายเฉพาะ ที่แตกต่างกันทุกชิ้น ดังนั้นในการติดตั้งไม้ ควรจะแกะแผ่นไม้ออกมาวางเรียงเพื่อคัดเลือกการเรียงไม้ให้มีการ คละสี คละลาย และควรระมัดระวัง รอยขูดขีด ที่อาจเกิดระหว่างทำงาน maxiswood สามารถนำไป ประยุกต์ ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานผนังระแนง ฝ้าระแนง ฝ้าชายคา แผงบังแดด ผนังตกแต่ง ผนังซับ เสียง โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือติดตั้งในรุ่นมาตราฐานเช่น maxis SOFFIT ส่วนการติดตั้งในรูปแบบ เฉพาะ ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ของ maxiswood เท่านั้น ซึ่งทาง maxiswood จะทำการ ออกแบบการติดตั้งและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ สำหรับติดตั้งที่สวยงาม คงทน และปลอดภัย หรือ โทรปรึกษาได้ ตามหมายเลขที่ระบุไว้ด้านบน

การติดตั้ง ควรติดตั้งด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีด ห้ามโยน หรือลาก หลีกเลี่ยงการเสียดสีกับวัสดุ อื่น ๆ เช่นนั่งร้าน โดยหลังติดตั้งเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือผสมน้ำมันสนเล็กน้อย (สำหรับงานภายในอาคาร) เพื่อลบรอยขูดขีดที่เกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง สำหรับงานภายนอกอาคาร ให้ศึกษาจาก คู่มือการเคลือบผิว หรือปรึกษาผู้เชียวชาญตามหมายเลขที่ระบุไว้ด้านบน

 

หมวดที่ 4 การดูแลรักษา

สำหรับงานภายในอาคาร ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ แค่เช็ดทำความสะอาดตามความเหมาะสม เพื่อ ลบรอยขูดขีดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง แต่สำหรับงานภายนอกอาคาร ควรปฎิบัติตามคู่มือการเคลือบผิว และ จะต้องมีการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน หากเกิดคราบขาวหรือรอยซีด ให้เคลือบน้ำยาทับในบริเวณนั้นอีกครั้ง หรือเรียกผู้เชียวชาญเข้าไปตรวจสอบ

 

หมวดที่ 5 การรับประกัน

ระยะเวลาการับประกันสินค้า นับจากวันจัดส่งสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. การรับประกันวัสดุ ในกรณีปกติจะรับประกันเป็นเวลา 3 ปี หลังจากวันจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ต้องการ ระยะ เวลารับประกันมากขึ้น ต้องมีการสรุปเป็นกรณีพิเศษก่อนการสั่งซื้อ และจัดส่งใบเสนอราคา
2 .ภายในระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี นั้น จะครอบคลุมถึง การหดตัวมากกว่า 3% การแตกหัก หรือ การแยก ออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต ภายใต้การใช้งานในสภาวะ แวดล้อมปกติ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ อาคารที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิด กฎหมายก่อสร้าง ความบกพร่องจากขั้นตอนการติดตั้ง หรือติดตั้งนอกเหนือความดูแลของผู้เชียวชาญ ของบริษัทฯ การกองเก็บที่ไม่เหมาะสม การทรุดตัวของอาคาร และความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ อาคาร
3 .ภายในระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี นั้นจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ ในความ บกพร่องที่เกิดจากการขบวนการผลิต ไม่รวมถึงความบกพร่องจากขั้นตอนการติดตั้ง และ การกองเก็บที่ไม่ เหมาะสม
4. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี จะไม่ครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงของสี พื้นผิว และการหดหรือ ขยายตัว การบิดงอ ในกรณีติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร อันเกิดจาก ภูมิอากาศ แสงแดด สารเคมี ฝุ่น ละออง การเกิดตะไคร้น้ำ เชื่อรา แบคทีเรีย และอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง ยื่นลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน
5.การรับประกันนั้น จะครอบคลุมกรณีการสั่งซื้อที่ได้รับการชำระค่าสินค้าครบถ้วนตามเงื่อนไขในใบเสนอ ราคาเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปบุคคลหรือบริษัทอื่นได้
6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่ 3
7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรื้อ และติดตั้งใหม่
8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพ่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบกลับ และแจ้งผลภายในเวลา 30 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัท ฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ เป็น 3 ทางเลือก

8.1 ทำการซ่อม หรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุดหรือ

8.2 คืนเงินตามจำนวนวัสดุที่เสียหาย บกพร่อง อ้างอิงราคาที่ได้มีการซื้อขายตามใบสั่งซื้อ หรือใบ เสนอราคา หรือ

8.3 จ่ายค่าเสียหายในการซ่อมแซมตามค่าใช้จ่ายจริงที่ทางผู้ซื้อได้ดำเนินการไป

 

หมวดที่ 6 ข้อจำกัด และข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. เนื่องจาก maxiswood มีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติ และมีขบวนการผลิตที่เลียนแบบไม้จากธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำให้ชิ้นวัสดุมีความหลากหลายของลวดลาย ความแตกต่างของสี และความคลาดเคลื่อน ของรูป ทรงหรือหน้าตัด โดยผู้ซื้อหรือผู้ติดตั้งจะต้องทำการตรวจสอบและยอมรับก่อนดำเนินการติดตั้ง ในเรื่องของสี ขนาดและลวดลาย ให้ตรงตามที่ระบุในใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคา โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ ไม่ถูกต้องดังกล่าวหลังจากที่ได้มีการติดตั้งไปแล้ว

2. maxiswood จะต้องได้รับการติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือติดตั้ง และในการณีติดตั้งภายนอก อาคาร maxiswood จะต้องได้รับการเคลือบผิวให้เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือติดตั้ง ซึ่งสามารถ ดูได้จาก เว็บ ไซด์ www.maxiswood.com หรือติดต่อ หมายเลขที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกองเก็บ การขนย้าย อุบัติเหตุ ภายในสถานที่ ก่อสร้าง

 

หมวดที่ 6 ผลทดสอบ

PROPERTY PROPERTY TEST METHOD TEST CONDITION TEST RESULT
Moisture Content ISO 16979 103+2 C 0.60%
Moisture Absorption ASTM D1037 20+1 C, 24h 1.65%
Nail withdrawal
(edge-dry conditions)
EN 13446 Testing speed :1.5mm/min Diameter of
steel nail 3mm Depth of penetration :
24mm
Maximum force 276N
Withdrawal parameter
3.83 N/mm2
Nail withdrawal
(edge-humid conditions)
EN 13446 Testing speed :1.5mm/min Diameter of
steel nail 3mm Depth of penetration :
24mm
Maximum force 264N
Withdrawal parameter
3.67 N/mm2
Impact resistance DD CEN/TS
15534
Specimen thickness : 10.7mm, Striker
diameter 38.1mm, Drop height : 1000mm
Code :(23, 04)
Coefficient of linear
thermal expansion (um/
m C)
ISO 11359 -30 C - 70 C 68.85
Formaldehyde emission EN 717 In air Not detected
Limit oxygen index EN ISO 4589 23+2 C 37.8%
Vicat softening temperature BS EN ISO 306 10N 83 C
Heat deflection temperature EN ISO 75 1.8 MPa, 4mm 60 C
Flammability UL 94 3mm V-0
Cadmium (Cd)(ROHS) IEC - Not detected
Lead (Pb)(ROHS) IEC - Not detected
Mercury (Hg)(ROHS) IEC - Not detected
Hexavalent chromium
(CrVI) by Alkaline extraction
(ROHS)
IEC - Not detected
Sum of PBDEs (ROHS) IEC - Not detected
Sum of PBDEs (ROHS) IEC - Not detected
Color fastness to light AATCC 16E After 100h 4.0

รายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ไม้เทียม
ไม้เทียม

 

ไม้เทียม

 

MAXISWOOD

Maxis Products Company Limited

Lightweight extruded profiles for floor and wall surfaces that are manufactured from reconstituted wood. This reconstituted wood based composite (RWBC) is composed of 60% wood powder, 35% polyvinyl chloride (PVC) and 5% color pigment. The profiles are manufactured in a range of designs that include decking, planks, interlocking hollow core parts as well as end sections. The material is water, fire and termite resistant and is a plantation forest waste product material. This RWBC has lower maintenance compared to real wood and has a natural timber appearance. It can be sawed, nailed, and screwed. Standard plank sizes are 65 x 16 mm (2.6 x 0.7 in), 60 x 7 mm (2.4 x 0.3 in), 50 x 12 mm (2 x 0.5 in) and 50 x 10 mm (2 x 0.4 in) and offer custom designed profiles that result in lightweight sections compared to equivalent solid timber sections, with up to 75% weight savings in certain applications. The profiles are available in eight different colors (Weather Wood, Mahogany, Teak, Red Cedar, Cherry, Iron Box, Pine and Crystal). Current applications are for external walls, ceiling cladding, louvers, awnings, sun shades, frames, pole and beam, fences and lath walls.

ไม้เทียม
Processing Usage Properties
Injection Molding: No Cradle to Cradle: N/A
Molding: No Fire resistance: High
Extrusion: No Usage temperature: Low
Cold Pressing/Deep Drawing: No Colorfastness: High
Blow Molding: No Wear Resistance: High
Thermoforming: No Water Resistance: High
Lamination: No Acoustics: Sound absorbing
Printable: No Chemical Resistance: Medium
Stitchable: No UV resistance: High
Rotomolding: No Scratch resistance: Medium
Weldable: No Outdoor use: Yes
Wood Working Tools: Yes Tear Resistance: N/A
Die cut: No Reflectivity: Light absorbing
Metal Working Tools: Yes Stain Resistance: High
Castable: No Thermal Conductivity: Low
   
Sustainability Physical Properties
  Stiffness: Stiff
  Structure: Closed
  Impact Resistance: Good
  Surface/Texture: Glossy
  Transparency: Opaque
  Surface Hardness: Semi-hard

 

ไม้เทียม

 

งานไม้สังเคราะห์ หรือไม้เทียม แบมบูม สำหรับงานสถาปัตยกรรม

 

หมวดที่ 1 ส่วนประกอบ และคุณสมบัติ

bamboom ผลิตจากวัสดุหลัก คือไม้ไผ่ สายพันธุ์ moso โมโซ ซึ่งมีการปลูกและดูแลโดยรัฐบาล จีน ไม้ไผ่เป็น วัสดุที่ยั่งยืน โตเร็ว มีจำนวนมากมาย มหาศาล ให้สัมผัสและคุณสมบัติเหมือนไม้จริง โดยกรรมวิธีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคนิคพิเศษการอบไม้ด้วยความร้อนสูง หรือการดูแลรักษา เนื้อไม้ด้วยวิธีการ carbonization ในห้องอบสูญญากาศ จนได้คุณสมบัติ ของเนื้อไม้ไผ่ที่ดี คงทน ทนต่อ มอด ปลวกแมลงกัดกิน และทำให้มีสีสันที่สวยงาม เหมือนไม้เนื้อแข็งจากป่า หลังจากนั้น จะนำไม้ไผ่ที่ได้ผ่านกระบวนการดูแลรักษาเนื้อไม้แล้ว มาอัดประสานเข้าด้วยกัน ด้วยแรงอัดสูง และประสานด้วยกาว Phenol formaldehyde glue VOC class E1 ที่ความหนาแน่น ระหว่าง 1,300-1,500 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร จนมีความแข็งแรง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก ภายในอาคาร จากคุณสมบัติของไม้ไผ่ จึงทำให้ bamboom มีสัมผัส และลวดลายในเนื้อวัสดุที่ไกล้เคียงไม้จากธรรมชาติ และสามารถผลิตเฉดสีได้ 2 สี ( TEAK และ EBONY) โดยแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เสมือนไม้จริง อีกทั้งยัง กันปลวก มอด แมลงกัดกิน ไม่มีสารพิษต่อรางกาย ไม่หดตัว และยังสามารถใช้งานได้ หลากหลาย ตัด เจาะ ไส ยึดด้วยสกรู และด้วยอุปกรณ์งานไม้ต่างๆได้เหมือนไม้จริง

 

หมวดที่ 2 การกองเก็บ

การกองเก็บ ควรวางในที่ราบได้ระดับ และเก็บในที่ ร่ม หรือภายในอาคาร หลีกเลี่ยงความชื่น โดยกองเก็บสูง ไม่เกิน 12 กล่อง และหากต้องกองเก็บภายนอกอาคาร ควรมีวัสดุปกคลุม เช่น ผ้าใบกันน้ำ เพื่อป้องกัน แสงแดดและฝน

 

หมวดที่ 3 การติดตั้ง

เนื่องจาก bamboom เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเลียนแบบไม้จริง ดังนั้น ไม้แต่ละชิ้นจะมีสีและลวดลายเฉพาะ ที่แตกต่างกันทุกชิ้น ดังนั้นในการติดตั้งไม้ ควรจะแกะแผ่นไม้ออกมาวางเรียงเพื่อคัดเลือกการเรียงไม้ให้มีการ คละสี คละลาย bamboom สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานพื้นระเบียงภายนอก พื้น ภายในอาคารแบบรางลิ้น สั่งตัดตามขนาดสำหรับ งานขั้นบันได ราวกันตก งานกรุผนัง กรุเสา และงาน เฟอร์นิเจอร์ โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือติดตั้งในรุ่นมาตราฐาน bamboom deck ส่วนการติดตั้งในรูปแบบเฉพาะ ควร อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ของ maxis products เท่านั้น ซึ่งทาง maxis products จะทำการ ออกแบบการติดตั้งและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ สำหรับติดตั้งที่สวยงาม คงทน และปลอดภัย หรือ โทรปรึกษาได้ ตามหมายเลขที่ระบุไว้ด้านบน

การติดตั้ง ควรติดตั้งด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีด ห้ามโยน หรือลาก หลีกเลี่ยงการเสียดสีกับวัสดุ อื่น ๆ เช่นนั่งร้าน โดยหลังติดตั้งเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ (สำหรับงานภายในอาคาร) สำหรับงานภายนอกอาคาร หลังติดตั้งแล้วเสร็จ รอจนไม้แห้งปราศจากความชื้น แล้วให้ลงทับด้วยน้ำยารักษา เนื้อไม้ ภายนอกทั่วไป หรือ ลง decking oil, poly urethane หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามหมายเลขที่ระบุไว้ ด้านบน

 

หมวดที่ 4 การดูแลรักษา

สำหรับงานภายในอาคาร ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ แค่เช็ดทำความสะอาดตามความเหมาะสม แต่ ควรหลีกเลี่ยงน้ำและความชื้นสูง หรือห้ามให้ไม้แช่น้ำ

สำหรับงานภายนอกอาคาร ควรปฎิบัติตามคู่มือการดูแลรักษาเนื้อไม้จากวัสดุเคลือบผิวในท้องตลาด หรือลง ด้วย decking oil, poly urethane ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามสภาพการใช้งานกลางแจ้งหรือในร่ม ห้ามให้ไม้ bamboom แช่น้ำ หรือจุดที่มีน้ำขังตลอดเวลา และควรจะต้องมีการตรวจสอบทุก ๆ 6-12 เดือน หรือเรียกผู้ เชียวชาญเข้าไปตรวจสอบ

 

หมวดที่ 5 การรับประกัน

ระยะเวลาการับประกันสินค้า นับจากวันจัดส่งสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. การรับประกันวัสดุ ในกรณีปกติจะรับประกันเป็นเวลา 12 เดือน หลังจากวันจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ต้องการ ระยะเวลารับประกันมากขึ้น ต้องมีการสรุปเป็นกรณีพิเศษก่อนการสั่งซื้อ และจัดส่งใบเสนอราคา
2. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน นั้น จะครอบคลุมถึง การกันปลวก มอด การหดตัวมากกว่า 3% การแตกหัก หรือ การแยกออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต ภายใต้การใช้งานในสภาวะแวดล้อมปกติ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำท่วมขัง อาคารที่ สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิดกฎหมายก่อสร้าง ความบกพร่องจากขั้นตอนการติดตั้ง หรือติดตั้ง นอกเหนือความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทฯ การกองเก็บที่ไม่เหมาะสม การทรุดตัวของอาคาร และ ความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
3. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน นั้นจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ ใน ความบกพร่องที่เกิดจากการขบวนการผลิต ไม่รวมถึงความบกพร่องจากขั้นตอนการติดตั้ง และ การกองเก็บที่ ไม่เหมาะสม
4. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน จะไม่ครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงของสี พื้นผิว และการหดหรือ ขยายตัว การบิดงอ ในกรณีติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร อันเกิดจาก ภูมิอากาศ แสงแดด สารเคมี ฝุ่น ละออง การเกิดตะไคร้น้ำ เชื่อรา แบคทีเรีย และอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง ยื่นลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน หรือพื้นที่ที่มีน้ำขัง การระบายน้ำที่ไม่ดี น้ำรั่วจากหน้าต่างหรือห้องน้ำ
5. การรับประกันนั้น จะครอบคลุมกรณีการสั่งซื้อที่ได้รับการชำระค่าสินค้าครบถ้วนตามเงื่อนไขในใบเสนอ ราคาเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปบุคคลหรือบริษัทอื่นได้
6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย ที่เกิดจากบุคคลที่ 3
7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน การประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรื้อ และติดตั้งใหม่
8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบ กลับและแจ้งผลภายในเวลา 30 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทาง
บริษัท ฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ เป็น 3 ทางเลือก

_ 8.1 ทำการซ่อม หรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุด

หรือ 8.2 คืนเงินตามจำนวนวัสดุที่เสียหาย บกพร่อง อ้างอิงราคาที่ได้มีการซื้อขายตามใบสั่งซื้อ หรือใบ เสนอราคา

หรือ 8.3 จ่ายค่าเสียหายในการซ่อมแซมตามค่าใช้จ่ายจริงที่ทางผู้ซื้อได้ดำเนินการไป

 

หมวดที่ 6 ข้อจำกัด และข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. เนื่องจาก bamboom มีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติ และมีขบวนการผลิตที่เลียนแบบไม้จากธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำให้ชิ้นวัสดุมีความหลากหลายของลวดลาย และความแตกต่างของสี โดยผู้ซื้อหรือผู้ติดตั้งจะต้อง ทำการตรวจสอบและยอมรับก่อนดำเนินการติดตั้ง ในเรื่องของสี ขนาดและลวดลาย ให้ตรงตามที่ระบุในใบสั่ง ซื้อหรือใบเสนอราคา โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องดังกล่าวหลังจากที่ได้มีการติดตั้งไป แล้ว
2. bamboom จะต้องได้รับการติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือติดตั้ง และในการณีติดตั้งภายนอก อาคาร bamboom จะต้องได้รับการเคลือบผิว ด้วย น้ำยารักษาเนื้อไม้ ภายนอกทั่วไป หรือ ลง decking oil, poly urethane หรือติดต่อ หมายเลขที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกองเก็บ การขนย้าย อุบัติเหตุ ภายในสถานที่ ก่อสร้าง

 

หมวดที่ 6 ผลทดสอบ

 

ไม้เทียม

 

รายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า