MAXIS PRODUCTS CO., LTD.
โทร 081 407 6616, 089 496 6365, 098-5525419 Line ID : sompop29WeChat ID : maxiswood
  • th
  • INSTALLATION MANUALS
  • INSTALLATION MANUALS
  • INSTALLATION MANUALS
  • INSTALLATION MANUALS

INSTALLATION MANUALS


INSTALLATION MANUALS

 

 

INSTALLATION MANUALS

 

 

 

คู่มือติดตั้ง ฝ้าแมกซิส ซอฟฟิต

 

คุณสมบัติเบื้องต้น ของไม้ maxis wood

maxis soffit มีคุณสมบัติเสมือนไม้กันปลวก มอด แมลงกัดกิน ไม่มีสารพิษต่อรางกาย โดยแผ่นจะไม่หดตัว แต่จะมีการขยายตัวเล็กน้อยเมื่อถูก ความร้อนจากแสงแดด สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัด เจาะ ไส ด้วยอุปกรณ์งานไม่ได้เหมือนไม้จริง

การขนย้ายและกองเก็บ

การกองเก็บ ควรวางในที่ราบ ได้ระดับ และเก็บในที่ร่ม หรือภายในอาคาร โดยกองเก็บสูงไม่เกิน 6 กล่อง และหากต้องกองเก็บภายนอกอาคาร ควรมีวัสดุปกคลุม เช่นผ้าใบกันน้ำ เพื่อป้องกันแสงแดด และ ฝน

ขั้นตอนการติดตั้ง

เนื่องจากเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเลียนแบบไม้จริง ดังนั้น ไม้แต่ละชิ้นจะมีสีและรวดลายเฉพาะ ที่แตกต่างกันทุกชิ้น ดังนั้นในการติดตั้งไม่ควรจะ แกะแผ่นไม้ออกมาวางเรียง เพื่อ คัดเลือกการเรียงไม่ให้มีการ คละสีคละลาย และควรระมัดระวัง ลอยขูดขีด ที่อาจเกิดระหว่างทำงาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

 

ไม้เทียม

1 กำหนดระดับฝ้า เพื่อทำระดับฝ้า ด้วยโครง c-line โดยเว้นระยะ จากระดับฝ้าที่ต้องการ 4.20 เซนติเมตร จากตัวจบ ฝ้า (L) และ (T)

ไม้เทียม

2 นำแผ่น maxis soffit มาตัดครึ่ง ด้วยคัดเตอร์ แล้วหักแผ่นตาม แนวตัดออกเป็น 2 ชิ้น เพื่อนำมาเป็น ตัวจบฝ้า (L) และ (T) โดยจะ มีความหนา 8 ม.ล. ตามภาพที่ (1)

ไม้เทียม

3 เพื่อความสวยงาม แนะนำให้นำโครงเหล็ก มาพ่นสีดำบริเวณช่วง เคี้ยว ยึดแผ่น เมื่อติดตั้งแล้ว จะทำให้ไม่เห็นโครงเหล็กเมื่อมองจาก ด้านล่าง

ไม้เทียม

4 เตรียมอุปกรณ์ การตัด คือเครื่องตัด เลื่อยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสม เช่นแว่นป้องกันเศษวัสดุ หรือถุงมือ

ไม้เทียม

5 นำโครงยึดแผ่น เข้ายึดกับโครง c-line ที่ทำระดับฝ้าไว้ โดยเว้น ระยะจากตัวจบขอบ 20-30 ซ.ม. ซึ่งหากต้องการติดตั้ง ตะข่ายกัน แมลงให้ติดตั้ง อยู่ระหว่างโครง c-line กับโครงยึดแผ่น

ไม้เทียม

6 การติดตั้ง โครงยึดแผ่นไม่ควรให้มีระยะห่างเกิน 60 ซ.ม. โดยการ ติดตั้งแผ่นไม้ ให้ใส่ไม้เข้ากับโครงยึดแผ่น ทีละด้านเพื่อลดความเสีย หาย ของขอบไม้

ไม้เทียม

7 กรณี ฝ้ามีทั้งแนวระนาบและแนวเอียง และการเข้ามุม 45 องศา ให้นำ แผ่นไม้ที่ตัดครึ่ง มาติดประกบกันด้วย สกรู โดยใช้ ตัวจบ (T) เป็นตัวจบแนว ต่อแผ่นไม้ แล้วใช้ ซิลิโคน ในการช่วยยึดหัวแผ่นไม้ บริเวณที่ไม่มี โครงยึดแผ่น

ไม้เทียม

8 กรณี การต่อไม้ ตามแนวยาว ให้วาง โครงยึดเตรียมไว้ ให้ตรงกับ บริเวณที่ต้อง การต่อแผ่น หรือใช้ ตัวจบ (T) ในบริเวณที่ต้องมีการ ต่อแผ่นไม้

ไม้เทียม

9 ในกรณี ที่ติดตั้งแผ่นไม้ จนสุดพื้นที่ แล้วต้องมีการตัดเศษ เพื่อให้ เข้ากับพื้นที่หน้างาน ให้ทำการยึดแผ่นด้วย ซิลิโคน เข้ากับตัวจบ (L)

ไม้เทียม

10 ในการณี มีการติดตั้งโคมไฟ จะต้องมีการ ติดตั้งโครงยึด เสริม ทั้ง 2 ด้านของดวงโคม ดังภาพ

ควรติดตั้งด้วยความระมัดระวังรอยขูดขีด โดยหลังติดตั้งเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วย ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือ ผ้าชุบน้ำมันสน เล็กน้อย เพื่อลบ ลอยขูดขีดที่เกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง